Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung NX1000 is a digital smart camera that was released April 2012

22 Vragen Bekijk alle

Why when I try to connect to the wifi does it say server error could

why when i try to connect to te wifi does it say server erroe couldnot acuhenticatr

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Sounds like your wifi password has changed. You will probably need to reconfigure the wifi connection on your camera.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

abarry240 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 13

Altijd: 60