2011 GMC Yukon seat heaters/cooling not working.

2011 Yukon Denali - 125k miles

Both driver and passenger heated/cooled seat heaters not working. The control lights are lite but no heat or cooling.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe