red optical laser doesnt work\

all buttons work but the laser in the bottom doesn't work

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe