Ga door naar hoofdinhoud

Repair information for landline phones produced by Panasonic.

33 Vragen Bekijk alle

I cannot delete a name or phone number from the menu on cordless phone

I have gone to Edit and cleared by it does not delete the name or the phone number. This is a Panasonic Cordless Phone

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 4
4 opmerkingen

Hi,

What is the model number of the phone?

door

Panasonic KX TGA106C

How do I delete a name and phone number

door

how do i delete names from the cordless phone

door

@robertglaze

What is the model number of your phone?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Hi @June Tellier,

Here’s an image from the user guide, that shows how to erase entries from the phonebook in the phone.

Block Image

(click on image to enlarge for better viewing)

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Select the name/number to be deleted from the phone book. Select Menu, then press the DOWN arrow. “Erase” shows on the screen, select and follow the prompts.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

rreale zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 22

Afgelopen 30 dagen: 89

Altijd: 8,612