Lights don’t go on when door is opened or closed

Lights don’t go on when garage door opens or closes

Update (07/20/2020)

Light bulbs are fine

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe