Ga door naar hoofdinhoud

The DKnight MagicBox II is a small portable Bluetooth speaker with Enhanced Bass and build in Microphone for hand free phone calls.

14 Vragen Bekijk alle

What is this Magic Box II?

what is a dknight, my son moved out and left this behind.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi @bluetooth2020 ,

It is a Bluetooth speaker.

Here’s the user manual if you want to know how to use it.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Notsosmartmom zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 12