Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung Galaxy Note10 is a smartphone from Samsung, Announced in August 2019.

14 Vragen Bekijk alle

Finger print sensor doesn’t work

It worked before now it doesn’t,

i reset the whole device plus updating it and still nothing

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Well seeing as that phone is less than a year old, I would see if you can get it repaired/replaced under warranty.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Subi Gang zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 8

Altijd: 90