Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Winkel

Een gameconsole voor de televisie, geproduceerd door Sony Computer Entertainment, ook bekend als de PS4. Voor het eerst aangekondigd op 20 februari 2013 en gelanceerd op 15 november, 2013.

1407 Vragen Bekijk alle

Ps4 wont turn on

My ps4 pro was working perfect earlier today, i stopped playing for atleast 6 hours(it was off the entire time) i go to boot it up and nothing happens at all. i tried multiple outlets and it still didn’t work.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

hopefully its just a power supply its a easy fix and cheap. I would start there,

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Auto Auto zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 18