Ga door naar hoofdinhoud

A digital camera created by Konica Minolta and was released in 2004

1 Vragen Bekijk alle

I have lost my power supply

Any idea where to get a new power supply?

I live in Denmark…

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Hi,

Search online for Konica Minolta AC-11 adapter to get results for suppliers of the power adapter suitable for your model camera.

Here’s the information from the camera’s user manual

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

Hi Jayef. Thank You, that's exactly what's to do... :-)

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Kurt Ole Petersen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 109