Ga door naar hoofdinhoud

The Sony SPP-A946 is a cordless telephone with an answering system.

8 Vragen Bekijk alle

Does the answering machine use a digital or tape recording media

I want to save some messages stored on the SPP 946 answering machine. I would like to know if the recording are on a tape unit or a digital recording unit of some sort. If digital, is it removable and/copyable?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@troxell it uses a DRAM IC to digitally store your messages. No tape and the DRAM is not removable

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Michael zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 49