Ga door naar hoofdinhoud

The 2018 version of the Samsung Galaxy A7 smartphone released in October 2018.

36 Vragen Bekijk alle

The screen is broken and there is ink in the phone

The screen is broken. There came ink into the phone. Nothing is working

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 3
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@januse that is not ink. That comes from your broken AMOLED display. Replace the display assembly and re-evaluate. This video should help you with your phone repair.

Was dit antwoord nuttig?

Score 6
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Janus zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 19

Altijd: 866