Ga door naar hoofdinhoud

The HP iPAQ h4155 is a Pocket PC released in late 2003. It has a broad range of features including multimedia support and Bluetooth wireless technology. This device is primarily used for communication and managing personal information.

3 Vragen Bekijk alle

ipaq will not charge in cradle

h4155 will not charge in cradle, if i take the battery out of the ipaq it will charge

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Sounds like a bad battery. Replace it according to the instructions on your other question :-)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

cpenny zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 387