Ga door naar hoofdinhoud

Replace battery for Nixon watch

How to take the back off and replace battery

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

oh my god, Tricky Dick strikes again.

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Hi @quedawg43 ,

Which model Nixon watch is it?

Here are some videos that may help if your model is listed.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

What kind of back does it have on it? Some just pop off and others will screw off. If you have one that screws you will need a special tool to remove the back. This looks like a more expensive watch however some watches will have what appears to be a back that screws off but they are actually pop off. This is usually on cheaper watches to give them the appearance that they are more expensive watches.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Quincy Moore zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 6

Afgelopen 30 dagen: 31

Altijd: 405