When I turn on my tablet it stays on the AXESS screen, why is that?

When I turn on my tablet it stays on the AXESS screen, why is that? And what can I do to fix it?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe