Ga door naar hoofdinhoud

Teardowns and repair information for iFixit tools.

67 Vragen Bekijk alle

What is the hook drive for?

What is the hook drive for? or the socket right below it in the Manta set?

Update (11/16/2019)

The question entry page required a device before it would allow me to post the question. My question is actually just about the tool itself. What is the Hook Drive for, and also what is the socket right below it in the Manta set for?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 9
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @thepopp,

The hook drive is used for driving in hooks or eye bolts

Block Image

(click on image to enlarge for better viewing)

The item below it (see image below) is the 1/4” driver to 1/4” socket adapter

Block Image

(click on image to enlarge for better viewing)

Was dit antwoord nuttig?

Score 13

1 Opmerking:

your right and i wondered about the same thing for years. also it does work.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Lee zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 3

Afgelopen 7 dagen: 21

Afgelopen 30 dagen: 101

Altijd: 4,662