стоимость ремонта сгоревшего телефона

сгорел при подключении в прикуриватель машины, сколько обойдется ремонт?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

English translation:

The cost of repairing a burnt Phone?

What are repair costs for repairing a burnt telephone?

Burned when connected to the cigarette lighter.

Homer82

door

Vertaling naar het Nederlands:

De kosten van het repareren van een verbrande telefoon?

Wat zijn reparatiekosten voor het repareren van een verbrande telefoon?

Verbrand wanneer verbonden met de sigarettenaansteker.

Homer82

door

Voeg een opmerking toe