Ga door naar hoofdinhoud

Sony’s 20.1 megapixel camera designed to capture still images and video recording. Model number: DSC-W800.

11 Vragen Bekijk alle

error on focus lens does not close

lens does not retract in off position. When it is switched on it will not focus and then a message appears to switch off and on . This has no effect

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@okkie common issue when your camera has a stuck lens. Try the suggestions from here first. If those don’t help you may have to consider changing the lens since repair parts for it are almost non-existent.

Sony Cyber-shot DSC-W800 Lens Replacement

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Okkert Oosthuizen zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 4

Afgelopen 30 dagen: 22

Altijd: 281