Ga door naar hoofdinhoud

Released on September 19, 2014, this 4.7" screen iPhone is the smaller version of the iPhone 6 Plus. Identifiable by the model numbers A1549, A1586, and A1589.

4941 Vragen Bekijk alle

Put iPhone 6s Mobo on iPhone 6

Hello, I have an iPhone 6 and I was wondering if it’s possible to replace its motherboard with another one of an iPhone 6s without changing anything else.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

No, will not fit, connectors are different as well.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1

Commentaar:

Ok thank you :).

door

Voeg een opmerking toe

It will not fit. So try to get a new one.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Hamdi Zeddini zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 40