Ga door naar hoofdinhoud

The HMDX Chill is a compact wireless speaker with bluetooth capability. Product code: HX-235

4 Vragen Bekijk alle

How do I know the speaker is charging?

Is there any light that is supposed to turn on after it get’s connected to a charging cable?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Andrew Crosby  yes, there is supposed to be light when charging. If that is not on, check your charger output and your charging port. After that replace your battery and re-evaluate

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Andrew Crosby zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 99