Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

The 2018 version of the Samsung Galaxy A8+ smartphone released in January 2018.

10 Vragen Bekijk alle

Muffled voice during call

During a call when I put the phone on speaker the voice is clear but when kept normally the voice is muffled.Also songs sound clear …but when headphone is attached…the same issue of muffle occurs again

Please help out!!

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

Nintendo Switch-kits

Een snelle oplossing die je weer mee laat doen

Koop Switchkits

1 Antwoord

Hello. From a quick search on Google I can see that there a several reports of audio problems with the Galaxy A8. Perhaps contact Samsung and see what they can do. It seems to be a complex problem.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sehaj Sethi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 6

Altijd: 87