Ga door naar hoofdinhoud

Handleidingen voor digitale camera's geproduceerd door Hewlett-Packard, met onder meer de Photosmart toestellen.

16 Vragen Bekijk alle

Hp 315 camera with display 000

I have an HP Photosmart 315 Digital Camera and the display window flashes three zeros   000 and I am unable to take photos.  What do I do to correct this?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
1 Opmerking

Nothing in your Owners Manual or HP site on error codes. Seems strange.

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @evansiii ,

Try a reset and see if this resolves the problem.

Here’s the procedure:

Turn the camera off and then on again (slide the lens cover closed and then open).

Remove the batteries for approx.15 minutes and then reinstall them.

If you are using an AC power adapter, unplug the adapter from the camera, remove the batteries and then reinstall them after 15 minutes, and then plug the adapter in.

If it works, you will have to reset the date and time after this

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

robert zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 18

Altijd: 133