Ga door naar hoofdinhoud

Released March 2017. Model: NX16A8116K

5 Vragen Bekijk alle

How do I turn it on

Why is my tablet not powering on

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Grace Edberg  make sure it is properly charged. Check your charger. If that works check your charging port. After that it would be the battery…..

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Grace Edberg zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 12