Ga door naar hoofdinhoud

A lightweight, Compact 360-degree Camera by Samsung.

3 Vragen Bekijk alle

Why is my SD card not coming out?

My storage ran out and I can't get SD card out. I think the spring is broken. Please Help.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

sadly the only solution if the spring is broken and you cant open it is to use a tweezers and try to get it out

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Sean Slack zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 65