Ga door naar hoofdinhoud

First generation, based on the Ford C1 global platform.

34 Vragen Bekijk alle

2004 Mazda 3 horn

2004 mazda 3 horn not working

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
2 opmerkingen

tekin.emir@yahoo.com

door

amir aga irani

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Tracy, first check that all the wires are connected to your horn. Use a multimeter and have someone push the horn button to see if you have power going to the horn. If you do, then it is the horn itself. If not, then check the fuse and/or the horn relay.

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tracy zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 8,804