Ga door naar hoofdinhoud

The Xiaomi Redmi Note 3 smartphone was released by Xiaomi in March 2016. It includes a non-removable 4050 mAh battery and supports up to 256 GB of removable storage.

28 Vragen Bekijk alle

headphone icon stuck in notification bar

headphone icon stuck on notification bar how to fix

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Do you still get audio OK from phone when using headphones?

If so it may be that an internal contact in the headphone socket is stuck in the operated position. This contact is used to tell the audio controller in the phone to switch the audio away from the phone’s speakers and onto the headphones.

Try inserting the headphones and very gently, stress very gently, wiggle the headphone plug from side to side, up and down and also insert and remove the headphones plug a few times to see if this action will release the contact.

Hopefully it will and the audio icon will be gone when the headphones are unplugged from the socket and the audio is back on the phone’s speakers.

If not then the phone will have to be opened and the socket replaced as it cannot be repaired.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

ARPIT DHAN zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 8

Afgelopen 30 dagen: 68

Altijd: 5,105