Ga door naar hoofdinhoud

Samsung Galaxy TabPro S, model SM-W700NZKAXAR, was released on March 18, 2016 is designed to be used as a tablet and a laptop.

20 Vragen Bekijk alle

How can I replace the motherboard

How can I replace the motherboard, i already take out the battery

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

kevinakendall this should work for you

Block Image

Block Image

Block Image

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

kevinakendall zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 3

Altijd: 165