Ga door naar hoofdinhoud

Repair information and guides for the iPhone 6S that was released on September 25, 2015. Model: A1688, A1633

2641 Vragen Bekijk alle

Large bright spot on my 6s screen

When I turned the phone on this morning a large bright spot appeared. The touchscreen also stoped working. But after restarting it the touchscreen started working. The bright spot didn't go away

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

Your battery could potentially be expanding and pushing up on the screen, causing the bright spot. The first thing I would do is open it up and see if anything has physically damaged the screen.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Duwane Wanigasinghe zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 43