My tablet is kinda glitching I need help!

i really need to know how to fix this problem

Block Image

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe