Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Honda Civic

33 Vragen Bekijk alle

reset the radio after power outage

After I changed the battery in my 1991 Honda Civic my radio will not come on , I understand their is a reset to do. How do I do that?

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

https://itstillruns.com/reset-after-putt...

Follow directions to reset your radio.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

bmlaing@shaw.ca zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 152