Ga door naar hoofdinhoud

The Sanyo VPC-T850 is an 8.1 megapixel compact digital camera released by electronics manufacturer Sanyo on May 16th, 2008.

4 Vragen Bekijk alle

sanyo 8.1 mega pixels

Have a SANYO VPC-E890 , need Lithium ion battery / ModelUF553436 (NP40)

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@terryyy I am a bit confused by this. The battery is readily available at many places including this one

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tina zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 14

Altijd: 101