Ga door naar hoofdinhoud

Fourth generation Honda Civic

33 Vragen Bekijk alle

Check engine comes on was the car is warm up

Why the check engine light comes on once the engine is hot

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Joseph castillo  there is not one specific reason for it. I suggest you get the OBD scanned and let us know what error code it is showing. Otherwise we could only be guessing.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Joseph castillo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 48