My iPod Doc in Zeppelin Air doesnt work

My Ipod Doc in Zeppelin Air doesnt work, when i connect my iPod it doesnt play..

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe