Ga door naar hoofdinhoud

Repair and disassembly guides for Panasonic DVD players.

20 Vragen Bekijk alle

DVD/VHS both will not open

The DVD will not open and also will not play

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0

Commentaar:

Barrett Carr what is the exact model of your DVD player?

door

Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

it sounds something is wrong with the machine. Did you try other discs?

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Both the discs were stuck. Had to take them to a repairer cost approx A$280.00 each to fix

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Barrett Carr zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 61