Ga door naar hoofdinhoud

Apple's fourth-generation smartwatch, with optional cellular connectivity, released September 21, 2018.

110 Vragen Bekijk alle

My Apple series 4 watch has a smashed screen can you fix it

Apple Watch 4 screen smashed can you fix it

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Review this guide Apple Watch Series 3 Vervanging van het scherm

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

2 opmerkingen:

It’s not a Series 3, it’s a Series 4

door

Very True! But the steps are the same.

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Tania Davis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 165