Ga door naar hoofdinhoud

Reparatie-informatie voor printers gemaakt door Canon.

425 Vragen Bekijk alle

pixma mg8150 resetten absorptie kussen / reset my absorption cushion

beste

hoe kan ik mijn canon pixma mg8150 nar zervice mode gaan en dan resetten van mijn absorptie kussen???

dank

lucko

Google translate:

Best

How can i go my canon pixma mg8150 after service mode and then reset my absorption cushion ???

thanks lucko

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi

Try the following:

Make sure the printer is turned off.

Press and hold the Resume button (triangle inside a circle).

Whilst it is held down, hold down the Power button. The green led light should come on.

Keep the Power button held down. Release the Resume button and then press it twice. The light should go amber, then green again.

Release the Power button.

Press the Resume button four times and then press the Power button straight after to confirm the selected action (Reset Counter Absorber).

Turn off the printer and then turn it on again

—————————————————————————————————————————————————-

Google vertalen:

Hoi,

Probeer het volgende:

Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.

Houd de knop Doorgaan (driehoek binnen een cirkel) ingedrukt.

Terwijl het ingedrukt wordt gehouden, houdt u de aan / uit-knop ingedrukt. Het groene led-lampje moet gaan branden.

Houd de aan / uit-knop ingedrukt. Laat de knop Hervatten los en druk er twee keer op. Het lampje moet oranje en dan weer groen worden.

Laat de aan / uit-knop los.

Druk vier keer op de Doorgaan-knop en druk vervolgens direct op de aan / uit-knop om de geselecteerde actie te bevestigen (Reset Counter Absorber).

Schakel de printer uit en weer in

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jollyjumper52 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 1,183