My pictures are a golden tone and not clear natural tones.

My pictures are a golden tone and not clear natural tones.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe