Why my phone freeze in making account

When I want to make an account it’s freeze in ((checking info …))

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe