Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung NX1000 is a digital smart camera that was released April 2012

22 Vragen Bekijk alle

My Samsung mobile link connects but the transfer fails

I’ve been trying to add the photos onto my phone via the app, when I select to transfer it, the transfer fails. I’ve deleted the app and reinstalled it but it’s still not working

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Gekozen oplossing

Hi @veronica18 ,

This link may be of some help.

How can I connect my Samsung NX1000 Camera to my Smartphone now?

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Maybe you could transfer via WiFi, just go to your phone WiFi settings and manually connect to the WiFi, finally click on “Connect to Camera” in Samsung Smart Camera app on your phone.

If it doesn’t work for you,you could try Cloud storage sevice or 3rd party tool.

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Veronica fakhouri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 5

Afgelopen 30 dagen: 32

Altijd: 3,399