Ga door naar hoofdinhoud

The Remington MB4040 is a 120V ion battery cordless electric beard and mustache trimmer made by Remington Products.

3 Vragen Bekijk alle

Power adaptor spec voltage amps

What spec is the power adaptor output (AMP/VOLT)?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

jules.tse  output of the charger is 5V 350mA

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jules.tse zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 3

Afgelopen 30 dagen: 10

Altijd: 101