Ga door naar hoofdinhoud

Whirlpool Gold Series Dishwashers can be identified by model number WDF750SAYM0, WDF750SAYM1, or WDF750SAYM2.

22 Vragen Bekijk alle

Why is my dishwasher water not heating up when its on the wash cycle i

my dishwasher water is not heating up on a full cycle its a whirlpool model # wdt910saym2.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi,

Use an Ohmmeter to check if the heating element is OK. (click on heater parts link in the parts diagrams.

Disconnect the power completely from the dishwasher when using the Ohmmeter to test for continuity in the heater element.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

robert ricci zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 2

Altijd: 136