Ga door naar hoofdinhoud

Troubleshooting, device, and repair guides for the 2016 Samsung Galaxy J7, model number J710.

39 Vragen Bekijk alle

touch screen stopped working how can I fix it

touch screen stopped working, no cracks in the screen and didn’t drop in water it just stopped.

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 13
Voeg een opmerking toe

2 Antwoorden

Het nuttigste antwoord

Have you taken the device apart to verify that there is no water damage? If you disassemble the device and there is no water damage, I would order a new screen to rule out a part problem. If the new screen still dont work then you should find a microsolder tech.

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Display not working my phone

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

SHEILA NATT zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 13

Afgelopen 30 dagen: 52

Altijd: 2,991