Ga door naar hoofdinhoud

Repareer je spullen

Recht op reparatie

Onderdelen & Gereedschap

Any idea on how to remove/replace the drive unit?

I bought a new one but the plastic backing is very hard to remove, and then I’m not sure which screws need to be removed in order to take out the old drive unit. Thanks!

Beantwoord! View the answer Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

LCD iPhone-scherm fixkits

De goedkope optie, ondersteund door onze levenslange garantie.

Koop kits

LCD iPhone-scherm fixkits

Bespaar op reparatiekosten, niet op kwaliteit.

Koop kits

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @sunsetblow ,

Here’s a link to a video that shows how to dis-assemble a Braun Series 7 shaver.

Hopefully it will be of some help to you.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Chris zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 114