Ga door naar hoofdinhoud

Model A1225 / Mid 2007 and Early 2008 / 2.4, 2.8, or 3.06 GHz Core 2 Duo processor

431 Vragen Bekijk alle

Fans at high speeds

All 3 fans working at high speeds...how can I detect defective

sensor. What kind of software I have to run ?

cpu-31 Cel

Hdd- 28 Cel

Power- 41 Cel

All reading from HardwareMonitor

Thanks

Update

I just bought used one, replaced power supply.

4 wires from LCD temp sensor was damaged, i fix it.

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
2 opmerkingen

Have you made any changes to the machine?

door

Yes, I already installed both tools, but they did not show me

LCD temp and Ambiet temp

door

Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

To check your temperatures, download and install Temperature Monitor: http://www.bresink.com/osx/TemperatureMo...

Foe fan speed control, download SMC Fan Control: http://www.macupdate.com/app/mac/23049/s...

Was dit antwoord nuttig?

Score 3
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Vitali zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 887