Ga door naar hoofdinhoud

What is the nominal for R1 resistor?

Hi. What is the nominal for R1 resistor?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

I believe that you are needing to know the power rating of a resistor.

Check these websites and a resistor calculator might help.

calculator:

https://www.engineering.com/Library/Arti...

info:

https://www.electronics-tutorials.ws/res...

Was dit antwoord nuttig?

Score 0

1 Opmerking:

resistor has burn

door

Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

crazycancer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 2

Afgelopen 30 dagen: 16

Altijd: 211