Ga door naar hoofdinhoud

The Samsung S860 is a high resolution digital camera with 8.1 megapixels, 3x optical zoom, Samsung SHD Lens, 2.4-inch LCD screen, and Digital Image Stabilization (DIS).

12 Vragen Bekijk alle

Samsung S860 LCD replacement screen

where can I get a samsung S860 LCD to buy?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score -1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

LMGTFY there are some available right here and more right here and if that is not enough, one more right here Good luck

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

smurf zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 4

Altijd: 1,876