Ga door naar hoofdinhoud

The second generation Integra was introduced in April 1989 and in this generation, one of the first VTEC engines ever manufactured by Honda was installed in a JDM Integra DA series.

5 Vragen Bekijk alle

My interior lights won't work

My interior lights quit working

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @alookisatoy ,

Are the clock and the cigarette lighter still working?

If they're not working either then check that fuse #14 in the fuse block under the dash is OK and is not blown.

Block Image

(click on image to enlarge for better viewing)

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Alook fields zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 15

Altijd: 477