Ga door naar hoofdinhoud

A convertible 15" laptop with a touchscreen. Model Number: 80V50010US.

19 Vragen Bekijk alle

Replace LCD cable- disassemble the screen panel

Haveing trouble replacing the cable. The rear panle of the base is easy to take apart, the screen back panel has sometype of glue or hidden screws. Ple

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

jongustavson since we do not know which screws you've already removed etc. I suggest you download the service manual for your Yoga from here Page 48 will explain what to remove etc.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

jongustavson zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 691