Ga door naar hoofdinhoud

Repair guides and support for riding lawn tractors sold under the Murray brand name, currently owned by Briggs & Stratton.

139 Vragen Bekijk alle

What belt do I need for the cutting blades

i have a 40" Murray 14.5 year 1994 what belt do i need for the cutting blades

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

@mabuasehube do you have a model number for the mower or for the deck? Most common belt size for 1989 and newer Murray 40" deck is a 1/2" x 86-3/8". Murray Part number would be 037x62MA

Was dit antwoord nuttig?

Score 0
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Karl Henning zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 1

Afgelopen 30 dagen: 1

Altijd: 142