Ga door naar hoofdinhoud

BlackBerry's newest flagship that features a physical keyboard.

73 Vragen Bekijk alle

How to replace a battery?

how to replace a battery?

Beantwoord! Bekijk het antwoord Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 1
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Gekozen oplossing

Hi @snikls

Here is a video that shows how to remove the battery from a Blackberry Passport.

Replacement batteries are available online. Just search for Blackberry Passport battery to find a supplier that suits you best.

Was dit antwoord nuttig?

Score 2
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

Nikolay Savelov zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 1

Afgelopen 7 dagen: 12

Afgelopen 30 dagen: 31

Altijd: 5,506