Ga door naar hoofdinhoud

My laptop keeps booting

Showing diagonising laptop for ever

Beantwoord deze vraag Dit probleem heb ik ook

Is dit een goede vraag?

Score 0
Voeg een opmerking toe

1 Antwoord

Het nuttigste antwoord

@ejibasjohn sounds like your computer cannot load your OS. You could try to either repair your OS or reinstall it. Let us know what OS your computer is using so that we can try to assist you further with that.

Was dit antwoord nuttig?

Score 1
Voeg een opmerking toe

Voeg je antwoord toe

john zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:

Afgelopen 24 uren: 0

Afgelopen 7 dagen: 0

Afgelopen 30 dagen: 0

Altijd: 36